Swedbank HQ Sundbyberg

Beställare:

Humlegården fastigheter AB

Arkitekt:

3XN

Genomförande år:

2014