Projekt Värtanterminalen

Värtaterminalen

Beställare:

Stockholms Hamnar

Arkitekt:

Berg CF Möller

Genomförande år:

2015/2016