Menu
1

Visby North Cemetery

Cemeteries are particularly considered as important places in Sweden. They are green oases and meaningful places for both people and animals. One of those is Visby Northern cemetery located by the Baltic Sea in northern Visby, Gotland.

Cemeteries are considered to be clear and important place in the city. They are green oases and important places for both people and animals. An example of this is Visby Northern cemetery. It is located north of the city not far from the sea.

cf073416

Rubber factory Värnamo

With more than 1000 employees, the old rubber factory of Trelleborg Building Company was once the main work supplier in Värnamo. To name a few, the company was developing air tubes, galosh, shoes, boots, ice hockey pucks, etc. The factory shut down in the beginning of the new millennium.

The building Trelleborg rubber factory was Värmland's largest workplace with up to a thousand employees. Among the products manufactured at the plant include: bicycle tubes, galoshes, shoes, boots, hockey pucks and moldings. Around the year 2000, operations were discontinued.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Rådhustorget Umeå

Belysningen på Rådhustorget har utformas skalenligt utefter landskapets olika zoner för att skapa ett vitalt och varierat torgrum. Ambitionen var att tillgodose stadens invånare med olika platser med varierande ljuskaraktär vilka alla ska kännas trygga och inbjudande kvällstid. Belysningen skall förstärka och tydliggöra torgets olika funktioner, passager och arkitektoniska kvalitéer, och inspirera medborgare till att stanna upp, slå sig ner och betrakta eller delta i torgets aktiviteter.